Trygghet är a och o

Att lämna ut en nyckel till en till synes okänd person rimmar för många illa med trygghet. Därför är det extra viktigt att vi som seriös städaktör här i Täby visar oss värdiga ditt förtroende. Vi märker noggrant upp dina nycklar, som kvitteras mot underskrift, och nycklarna kan bara spåras av våra anställda. Vi för dessutom ständigt en dialog med dig som kund för att försäkra oss om att allt känns tryggt och bra, och för att stämma av att våra tjänster lever upp till dina förväntningar.

Lojal och erfaren personal

Ett annat grepp vi använder för att du som kund hos oss ska känna dig så trygg som möjligt med vår städtjänst i Täby är att du får din egen privata städkontakt. Detta innebär att det alltid är samma person som kommer hem till dig för att genomföra den städning du har beställt. Vi har en hård gallring bland våra arbetsansökningar och det är bara personer med tidigare erfarenhet av städning som går vidare till en en intervju. Alla våra ansökande måste dessutom uppvisa ett prickfritt belastningsregister innan de kan övervägas som medarbetare.

Trots att all vår personal är kompetenta städare så är vi av uppfattningen att man alltid kan bli bättre eller lära sig någonting nytt. Vi låter därför alla våra nyanställda gå en initial utbildning i materiallära och städteknik och sedan även delta i fortbildningar med jämna mellanrum. De får också utbilda sig inom ergonomiska arbetssätt för att förhindra slitskador.


Din åsikt är viktig

Vi arbetar för att göra ditt liv lite enklare så för oss är det av yttersta vikt att du är nöjd med våra tjänster. När du betalar för något så har du också rätt att vara nöjd med det du får för pengarna. Vi uppmanar alla våra kunder att så snabbt som möjligt återknyta till oss om någonting i vår städtjänst inte skulle vara till belåtenhet. Vi ber dig fotograferar och skicka in allt från slarvfel till misstag av mer grav art till oss, så att vi kan utvärdera och dokumentera sådant som sker.

Vi har många återkommande kunder och vi får de flesta nya kunder via rekommendationer så vi är trots allt ganska säkra på att våra tjänster inom städ här i Täby är till belåtenhet för de allra flesta. Detta tackar vi för!